“SB” NA PRESSU, NEŠIĆ PREZENTIRAO 100 DANA RADA MINISTARSTVA SIGURNOSTI: “Bosna i Hercegovina danas sigurnija nego prije nekoliko godina” (FOTO)

8 Min Read

On smatra da dobijanje statusa kandidata BiH za članstvo u EU treba iskoristiti kako bi se ubrzalo ispunjavanje preporuka EU i uspostavljanje saradnje sa sigurnosnim agencijama EU.

Ilegalne migracije, organizirani kriminal i korupcija, kompjuterski kriminal i zloupotrebe opojnih droga, te nelegalna trgovina oružjem i trgovina ljudima, ključni su izazovi s kojima se suočava Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Istaknuo je to ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić danas na pres-konferenciji u Sarajevu, referirajući se na pregled aktivnosti, realiziranih u prvih 100 dana rada novog saziva resornog ministarstva.

“Od februara, od kada sam na čelu Ministarstva sigurnosti, realizovali smo ključne zadatke koji su su bili fokusirani na ispunjavanje uslova na putu ka evropskim integracijama, posebno nakon dodjele statusa zemlje kandidatkinje za članstvo u Evropskoj uniji, jačanja regionalnih odnosa i poboljšanja saradnje i povjerenja sa nižim nivoima vlasti”, kazao je Nešić.

Naglasio je kako je u istom periodu ispunjen važan preduvjet za uspostavljanje operativne saradnje s EUROPOL-om, čime je otkočen višegodišnji zastoj na tom planu.

“Također, Evropska unija je ponudila Bosni i Hercegovini sporazum o saradnji sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX), te smo započeli pripreme za vođenje pregovora”, podsjetio je Nešić, potcrtavajući posvećenost priključenju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i ispunjavanju 14 prioriteta u skladu s političkim ciljevima Vijeća ministara BiH u 2023. godini.

On smatra da dobijanje statusa kandidata BiH za članstvo u EU treba iskoristiti kako bi se ubrzalo ispunjavanje preporuka EU i uspostavljanje saradnje sa sigurnosnim agencijama EU.

Istovremeno, navodi kako je radi ubrzanja ovih procesa i uspostave efikasne saradnje, održao niz sastanaka sa dužnosnicima Evropske unije čiji rad je povezan za nadležnostima Ministarstva sigurnosti BiH, s ključnom porukom kako je za sigurnu i stabilnu budućnost regiona zapadnog Balkana od presudnog značaja da se ubrza evropski put BiH.

U istom kontekstu, Ministarstvo sigurnosti BiH je napravilo značajan iskorak i članstvom u Mehanizmu civilne zaštite EU.

Kada se radi o kapacitetima zaštite i spašavanja, Nešić podsjeća kako je nakon razornog zemljotresa na području Turske Bosna i Hercegovina uputila pomoć u vidu spasilačkih timova i finansijske pomoći.

“Uprkos teškim uslovima za rad naši spasioci su iz ruševina spasili 30 osoba. Time su pokazali obučenost, spremnost i sposobnost za izvršavanje najsloženijih zadataka. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan uručio je krajem aprila i zahvalnice za učešće spasilaca iz BiH”, naveo je Nešić, navodeći kako je Ministarstvo sigurnosti BiH koordiniralo i pomoć lokalnim zajednicama u BiH za saniranje posljedica zemljotresa.

Kazao je i kako će i u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti na jačanju međunarodne saradnje i kapaciteta u oblasti zaštite i spašavanja.

“U aprilu sam u Bakuu potpisao Sporazum o saradnji u oblasti zaštite protiv prirodnih i drugih nesreća sa Azerbejdžanom, kojim su definisane procedure slanja i primanja pomoći u slučaju nesreća”, navodi Nešić, podsjećajući kako je u saradnji Ministarstva sigurnosti BiH i TIKA-e nastavljene su obuke pripadnika civilnih zaštita i gorskih službi spašavanja za urbano traganje i spašavanje.

Ministarstvo sigurnosti BiH je, kako nadalje navodi, opredjeljeno za intenzivniju saradnju sa zemaljama zapadnog Balkana, maročito na planu suprotstavljanja prekograničnom kriminalu, ilegalnim migracijama i trgovini ljudima, o čemu je u periodu od preuzimanja dužnosti razgovarao sa ministrima unutrašnjih poslova – Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije.

“Održao sam sastanke sa predstavnicima ključnih međunarodnih organizacija u BiH sa kojima Ministarstvo sarađuje i ima dugogodišnje partnerske odnose na kojima su dogovoreni ključni prioriteti u budućoj saradnji. Održani su i sastanci sa ambasadorima zemlja akreditovanih u BiH u cilju jačanja bilateralnih odnosa i podrške u zajedničkim projektima”, navodi Nešić, naglašavajući kako je tom prilikom istaknuta važnost brze i efikasne razmjene informacija i iskustava između sigurnosnih agencija u borbi protiv globalnih prijetnji.

Po njegovim riječima, osim jačanja nadzora i kontrole državne granice u proteklom periodu intenzivno je rađeno na omogućavanju lakšeg kretanja ljudi i bržeg protoka robe sa susjednim zemljama, kako bi se građanima, a posebno onim koji žive u pograničnom području olakšao svakodnevni život i obavljanje tekućih porodičnih, privrednih i kulturnih djelatnosti.

“U proteklom periodu održan je sastanak Mješovite komisije Bosne i Hercegovine i Crne Gore na kojem je razgovarano o početku izdavanja pograničnih propusnica te uspostavljanja zajedničke granične kontrole na graničnim prelazima Klobuk-Ilino Brdo, na putnom pravcu Trebinje – Nikšić i Zupci- Sitnica, na putnom pravcu Trebinje – Herceg Novi. Također za zajedničku sjednicu Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske predložio sam da u što skorijem periodu započnu pregovori za zaključivanja novog ugovora o graničnim prijelazima ili dopuna postojećeg Ugovora koji obuhvata i novi granični prijelaz u Gradišci te rješavanje statusa graničnog prelaza u Svilaju”, kazao je Nešić.

Ocijenio je kako je za efikasnu borbu protiv organiziranog kriminala i svih drugih sigurnosnih prijetnji, neophodno daljnje kadrovsko jačanje i poboljšanje položaja policijskih službenika, te da je jedan od prioriteta jačanje kapaciteta i opremanja policijskih agencija.

“U protekla tri mjeseca uz podršku međunarodnih partnera obezbjedili smo 59 specijalističkih i terenskih vozila, a nabavljena je i druga oprema za nadzor i kontrolu granice kao što su termalne kamere i druga oprema”, navodi ministar sigurnosti BiH.

Kada se radi o savremenim sigurnosnim prijetnjama poput prošlogodišnjeg sajber napada na institucije BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH je u protekla tri mjeseca nakon višegodišnjeg zastoja intenziviralo aktivnosti na uspostavljanju Tima za odgovor na računarske incidente za institucije BiH (CERT).

“Moja namjera, kao ministra bezbjednosti je da usmjerim svoje aktivnosti na promovisanje efikasnosti, etičnosti i profesionalizma, kako u radu, tako i u odnosu sa građanima, te strateškim partnerima u cjelokupnom bezbjednosnom sektoru u BiH i regiji…Mi imamo veliku odgovornost prema građanima i BiH kao zemlji kandidatu za članstvo u EU. U narednom periodu očekuju nas veliki izazovi i ozbiljan rad na ispunjavanju 14 uslova EU”, ističe ministar Nešić.

Ključnim izazovima koji su pred resornim ministarstvom označio je ilegalne migracije, organizirani kriminal i korupciju i kompjuterski kriminal, te zloupotrebu opojnih droga, nelegalnu trgovinu oružjem i trgovinu ljudima.

“Za rješavanje ovih problema ključan je dijalog, međusobno razumjevanje uvažavanje i saradnja svih institucija u skladu sa svojim zakonskim i ustavnim nadležnostima”, poručio je Nešić.

Odgovarajući na novinarski upit u vezi s aktuelnom sigurnosnom situacijom u BiH, kazao je kako je, prema informacijama kojima raspolaže, može ocijeniti dobrom.

“Nema ugrožavanja građana, niti imovine i možemo reći da smo na nivou regiona, te da se susrećemo sa izazovima s kojima se susreću i druge zemlje”, kazao je Nešić, ocijenivši kako je Bosna i Hercegovina danas sigurnija nego prije nekoliko godina, dovodeći to u vezu s jačanjem kadrovskih i materijalnih kapaciteta policijskih agencija, prenosi Fena.

Share this Article
Leave a comment