Sankcijama obuhvaćena i porodica Gordane Tadić, ovo su mjere protiv njih

4 Min Read

Nakon što je danas Ured za kontrolu imovine u inostranstvu Ministarstva finansija SAD (OFAC) objavio da su uvedene sankcije za Asima Sarajlića i Gordanu Tadić oglasili su se iz Ambasade SAD-a u BiH.

Kako su rekli, ovo je druga mjera koju je OFAC poduzeo prema Izvršnoj uredbi 14033, čija su meta bila lica koja prijete stabilnosti regiona koruptivnim radnjama, kriminalnim aktivnostima i na drugi način djeluju destabilizirajuće.
“Današnjom mjerom ponovo se stavlja naglasak na opredjeljenost SAD-a za promoviranje pozivanja na odgovornost aktera u regionu Zapadnog Balkana koji su uključeni u štetno ponašanje, u skladu sa Izvršnom uredbom 14033”, navedeno je u saopćenju Ambasade SAD-a u BiH.

Kao dio ove mjere, Ministarstvo vanjskih poslova SAD uvrštava na listu pojedince iz Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine u skladu sa Poglavljem 7031 (c) Zakona o aproprijacijama za programe Ministarstva vanjskih poslova SAD, inostrane operacije i srodne programe iz 2022.
“Ministarstvo vanjskih poslova također uvrštava na listu najbliže članove njihovih porodica prema Poglavlju 7031 (c). Ovom mjerom se njima i najbližim članovima njihovih porodica onemogućava ulazak u Sjedinjene Države. Asim Sarajlić, delegat u Domu naroda BiH, bio je uključen u korupciju visokog nivoa što uključuje trgovinu uticajem, zloupotrebu položaja, te primanje mita u zamjenu za uticanje na odluke o zapošljavanju u državnim preduzećima kakvo je BH Telecom”, navedeno je u saopćenju.

Naveli su da je Gordana Tadić bila glavna tužiteljica Državnog tužilaštva od 2019. do 2021. godine kada ju je s te funkcije smijenilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće i da je koristila svoj položaj za promociju ličnih i porodičnih interesa i zaštitu svojih političkih patrona od krivičnog gonjenja.
“Ova veoma ozbiljna zloupotreba položaja simbol je neprimjerenog političkoj uticaja na pravosudne institucije BiH i spremnosti nosilaca tih pravosudnih funkcija da ignorišu svoje opredjeljenje da objektivno provode zakon. Povjerenje građana u pravosudne institucije BiH je na dosad najnižem nivou velikim dijelom zbog aktivnosti kakve je provodila Tadić”, ističe se u saopćenju.
Kako su naglasili, Sarajlić je uvršten na listu prema Izvršnoj uredbi 14033 za odgovornost ili saučesništvo, za direktno ili indirektno učešće u koruptivnim radnjama koje se odnose na Zapadni Balkan, poput pronevjere javnih sredstava, eksproprijacije privatne imovine s ciljem ostvarivanja lične ili političke koristi, ili podmićivanje.
“Tadić je uvrštena na listu u skladu sa Izvršnom uredbom 14033 za učestvovanje u aktivnostima kojima su podrivane demokratske institucije BiH, tj. Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pored toga, Tadić je uvrštena na listu prema Poglavlju 7031 (c) Zakona o aproprijacijama za programe Ministarstva vanjskih poslova SAD, inostrane operacije i srodne programe iz 2022. Ministarstvo vanjskih poslova takođe je na listu uvrstilo i najbliže članove njene porodice. Tadićevoj i najbližim članovima njene porodice sada je onemogućen ulazak u SAD”.
Podcrtali su da, posljedično današnjoj mjeri, sva imovina i pravo na imovinu onih koji su sankcionisani, a koja se nalazi u SAD ili je u posjedu ili pod kontrolom državljana SAD, mora biti blokirana i prijavljena OFAC.
[TWITTER]220411144[/TWITTER]
“Propisi OFAC generalno zabranjuju sve transakcije državljana SAD koji su u SAD (ili koji prolaze kroz SAD) a koja uključuje imovinu ili pravo na imovinu pojedinaca koji su uvršteni na listu ili na drugi način blokirani. Državljani SAD mogu se suočiti sa prekršajima ili krivičnim kaznama za kršenje Izvršne uredbe 14033”, zaključeno je u saopćenju.

Share this Article
Leave a comment